Vizualizacija državnog proračuna

Marko Rakar

Nadamo se da ćete uz pomoć ove vizualizacije biti u mogućnosti vidjeti koliko je državni proračun kompleksni dokument, te koliko je teško na odgovarajući način govoriti o rebalansu proračuna. Razina detalja koju država nudi u proračunu jednostavno nije dovoljna da bi se za mnoge stavke sa sigurnošću moglo reći što točno znače ili da bi se razumjeli efekti rebalansa..

Državni proračun je uz Ustav temeljni dokument koji opisuje i definira funkcioniranje jedne države. Proračun se puni porezima koje svi mi plaćamo. Proračun čini javni novac i njegova potrošnja bi morala biti transparentna.

Prije nego što pogledate proračun pročitajte tekstove koje smo pripremili. U tekstu "Vizualizacija državnog proračuna" nalazi se temeljno tumačenje strukture državnog proračuna, te primjeri kako se državni proračun predstavlja građanima u drugim zemljama (Sloveniji, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim državama). Također, tu je i jedan kraći tekst o nadolazećem rebalansu državnog proračuna i realnim mogućnostime koje postoje za rebalans.

Pogledajte proračun

Ako Vam se dopala naša vizualizacija proračuna, donirajte Vjetrenjaču kako bi osigurali razvoj naših budućih projekata.